Utmaning!

Jag utmanar alla – särskilt alla ni robotar som läser det här! Kan ni skandera (rappa) den här fibbledikten?! Det ska vara exakt, så att varje fetstilad stavelse får rejält tryck. (P) betyder ett extra mentalt slag under tystnad, för att fyrtakten ska gå ihop. Fyra fyrslagstakter eller fyrslagsräckor handlar det om. Ibland passerar stavelserna förbi jäkligt snabbt, och det gäller att förbereda nästa takt redan i slutet på den föregående, annars hinner man inte med! Vasa?! Ni fattar ingenting? Nå, men så sätt då igång och öva åtminstone, så kanske det klarnar så småningom. Ni får hjälp med kompet.

(Hänvisar även till tidigare inlägg, för övnings skull: Rapövning med facit, Liten stavelserytmisk övning och Jordlöpare.)

Jag är fibbla jag tralala (P)
Jag står och fibblar mig
vareviga dag (P)
Och när som solen
den går opp
lysa gult
jag får så brått
När den går ner
jag viskar: Mer!
Jag vill ha mer! (P)

Fibblor

Liked this post? Follow this blog to get more.