Mina texter

På den här delsidan av min hemsida tänker jag publicera egna texter; dikter, små noveller (den stora romanen dröjer nog), essäer eller betraktelser om allehanda ting.

Nedanstående krönika publicerades i Borås Tidning 31:e december, 2019:

BT-krönika-2-för-hemsidan-pdf

Och här följer den visa dikten “Mellan”, citerad i krönikan ovan, i sin helhet:

Mellan

Det är mellan
de otaliga kornen
du skall söka,
mellan sandkornen
i den sand
i vilken så mycket
av mänsklighetens samlade
strävan runnit ut.

Alla talar om vad vi lärt,
alltför få om
vad vi glömt
och som runnit ut
i sanden.
Vi vet
att veta,
men har glömt bort
att ana.
Begrunda inte tinget i sig,
utan hur ting
sambor med ting.
Betänk inte händelsen i sig,
utan hur händelser
parar sig med händelser
i mänsklig
rumtid
här på jorden.
Söker du verklig
visdom,
sök i mellanrummen
mellan allt.

Vill du veta
vad kärlek är?
Det är i mellanrummet
mellan de två
som älskar
du skall söka.

Det är mellan
raderna
i denna dikt
du skall läsa
om du vill förstå mig.

Möte mellan människor
Möte mellan land och hav