Rapfacit

Ett facit till rapövningen med Nyliberalismisk raaap finns nu på Dikter. Som sagt, det kan nog finnas rader med alternativa lösningar, men de lär inte vara många. Slutraden är speciell; versalerna där pockar på betoning. “SIEG” kan då komma att framhållas, trots att det innebär 5 tryck på raden, i stället för stipulerade 4. Men att avvika på slutraden är snarast en fördel, för att ge eftertryck åt det som står där, och för att det ska kännas naturligt att avsluta det rullande flödet.

Hur gick det? Var det svårt? Var kompet användbart?

Liked this post? Follow this blog to get more.