Zebror, gravitation och undergångsstämning

På mänsklighetens tid fanns ett hästdjur som hette zebra. Zebran var i svartvitt och långrandig. Som en tidig Bergman-film ungefär.

På mänsklighetens tid fanns gravitationen. Den funkade bra på äpplen men gjorde livet tungt att bära. Gravitationen kallades också för tyngdlagen eller lagen om alltings jävlighet.

På mänsklighetens tid gick undergångsstämningen oftast över efter en stund. Det vara bara sista gången den inte gick över, och även då gick den över till slut.

Citaten från En bok för ingen av Isabella Nilsson. Se även “Historia ascondita” och “Hur är det med själsfinemangligheten egentligen?”.

Liked this post? Follow this blog to get more.