Hur är det med själsfinemangligheten egentligen?

Det lyster mig att citera ett lång stycke ur Isabella Nilssons En bok för ingen. Brev från en underpresterande övermänniska. (2022) som jag nyligen inhandlat. Jag har som sagt utnämnt henne till min nya favorit (se tidigare inlägg Nonsens och Nonsensförklaring), och intrycket står sig. En bok för ingen intertextualiserar med Friedrich Nietzsches Den glada vetenskapen, varifrån kapitelrubrikerna är hämtade, men kan läsas med stor behållning i sin egen rätt. Njuter stundtals i fulla drag måste jag erkänna. Här ett exempel, kapitel 55:

Den yttersta högsintheten:

Kanske hyser du i likhet med författaren bernt erikson en svårartad misstänksamhet mot ”genipretendenterna, snilleaspiranterna, ärebyggarna, dem vars geni består i att plädera för sin genialitet, ryktestimrarna, berömmelsebagarna, omtalenhetens listiga beräknare” samt alla deras tillbedjare och uppassare? Nå, misströsta icke. I nämnde författares aforismsamlingar hittar du gott om exempel på vad verklig nobless vill säga. Nedan, dessutom, en praktiskt liten lathund/checklista (citat i sammanställning av undertecknad) för identifiering av den eriksonska själsfinemangligheten:

Högsint är den som
– äger den kvalificerade vekheten; de äger också den kvalificerade hårdheten
– inte återfinns i sällskap där man har roltråkigt
– aldrig är till salu, aldrig reklamerar sig, aldrig kräver lön för att vara människa
– aldrig vegeterar ens på avslöjandet av sin skitiga jagiskhet
– springer maraton utan publik
– lärt sig förlora med sjungande hjärta
– flyr från sin egen flykt
– spinner kokonger av skepsis
– spinner kokonger av förtvivlan
– tuktat lidelsen till besinningsfull besinningslöshet
– försett sig med skyddshud och gåsigt avrinnarskap
– äter regelbundet, tömmer tarmen regelbundet, dör regelbundet

(För att diagnosen Ytterst Högsint skall kunna ställas måste minst 10 av de 12 kriterierna vara uppfyllda. I händelse av löparknä kan kravet på maratonlöpning utan publik bytas mot golgatavandring utan dito, för detta krävs dock läkarintyg.)

Liked this post? Follow this blog to get more.