Tröst

Att höra stämsång som den här… Det är bara så trösterikt.

Six Men Start Singing in a Church… Och vad sjunger de då? Jo, klassikern Amazing Grace. Det är så bra, att jag måste nypa mig i armen och påminna mig om hur illa jag tycker om gud och religioner och allt sånt. Annars skulle jag kunna bli religiös, av så wonderbart välljud som det här. Men gåshud, det går inte att undvika! Dvs. det bildas små knottror på armhuden – märkligt, inte sant?

Observera: Skall spelas högt!

På tal om vårt behov av tröst, vill jag citera Stig Dagerman:

“Jag saknar tro och kan därför aldrig bli någon lycklig människa, ty en lycklig människa skall aldrig behöva frukta att hennes liv är ett meningslöst irrande mot den vissa döden. Jag har varken ärvt en god eller fast punkt på jorden varifrån jag skulle kunna tilldraga mig en guds uppmärksamhet. Jag har heller inte ärvt skeptikerns väl dolda raseri eller ateistens brinnande oskuld. Jag vågar därför inte kasta sten på henne som tror på ting, på vilka jag tvivlar eller på honom som dyrkar ett tvivel, som vore inte även det omgivet av mörker. Den stenen skulle träffa mig själv, ty om en sak är jag fast övertygad: att människans behov av tröst är omättligt.”

― Stig Dagerman

Liked this post? Follow this blog to get more.