Tallur

Tja, tallur är med säkerhet tall på isländska. Allting slutar på -ur på isländska. Tungur knivur t.ex., ur filmen Hrafninn flýgur. Här dock några svenska tallarur fantasi och verklighet.

De bara stod där, undrande, lyssnande till våra bandcampande låtar; susande, ackompanjerande.

Liked this post? Follow this blog to get more.