För många

Världens befolkning väntas nå åtta miljarder den 15 november i år, enligt en rapport från FN. Indien förutspås gå om Kina som världens mest folkrika land 2023.

– Detta är ett tillfälle att fira vår mångfald, värdesätta vår gemensamma mänsklighet och förundras över framsteg när det gäller hälsa, vilka har ökat livslängden och dramatiskt minskat mödra- och barndödligheten, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Befolkningstillväxten är trots ökningen den långsammaste sedan 1950, enligt rapporten från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor.

2030 väntas det finnas 8,5 miljarder människor på jorden, 2050 väntas det vara 9,7 miljarder och på 2080-talet cirka 10,4 miljarder, enligt rapporten.

Mer än hälften av ökningen som förväntas de närmaste årtiondena kommer främst att koncentreras till åtta länder, enligt rapporten. De länder som nämns är Kongo-Kinshasa, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerna och Tanzania. (ur tidningen näringslivet, 11/7)

Ursäkta mig, António Guterres, att vi skulle fira vår totala, förödande dominans i biosfären på jordklotet: Vilken vansinnig idé! Visst, alla framsteg när det gäller bättre hälsovård och minskad barnadödlighet är ju fantastiskt, men det stora problemet är att vi är alldeles för många redan nu. En dryg tredubbling har skett sen jag föddes 1950, från 2,5 miljarder till 8 miljarder nu. Vi blir 1 miljon fler på cirka 4 dagar.

Varje människa behöver mat, kläder, bostad. När basbehoven är tillfredsställda tillkommer begäret efter lite extra; en teve, en bil, osv. För att få detta tränger de 8 miljarderna homo sapiens helt enkelt ut miljoner andra arter. Vi befinner oss i början av den 6:e massutrotningen. En miljon arter hotas, eller är redan utrotade. Den gigantiska överbefolkningen kommer på sikt att drabba även människorna själva. Det gäller inte bara förlusten av den biologiska mångfalden, utan också förstås sådant som mat- och vattenbrist, klimatkris, pandemier, etc. Men det finns i grunden ingen ondska eller skuld inblandade i detta faktum. Vi beter oss helt enkelt som varje art försöker göra, det är grundläggande evolutionärt beteende att vilja bli fler och breda ut sig.

Mer om allt detta så småningom. Tills vidare saxar jag en debattartikel ur DN (högerklicka och välj “öppna bild i ny flik” för att förstora):

Liked this post? Follow this blog to get more.