Sällsynt meddelande från Afrikas hjärta

Mot all förmodan har jag lyckats få nätkontakt här ute i Mana Pools-“vildmarken”. Det är cirka 35 grader varmt i skuggan och vi sliter och jobbar med två safaris per dag; delvis med jeep, delvis till fots.

Elefanterna är ett något störande inslag i campen; man kan inte alltid gå till sitt tält, för att det står en elefant i vägen.

Men mellan de hårda foto-arbetspassen njuter vi fina måltider och svala drycker. Och när tillfälle ges slöar jag i tältet, blickande ut mot den väldiga Zambezi-floden:

Liked this post? Follow this blog to get more.