Rödögd narcissist?

Idag har jag vältrat mig i vrålsnygga fågelbilder, tagna av mig själv i egen hög person vid Hornborgasjön igår. Låter skrytsamt det där, men återger bara objektiva fakta.

Alldeles särskilt mycket har jag vältrat mig i svarthalsade doppingar. För sådana var det gott om vid Fågeludden, där Horborgasjöns Naturum ligger. Eftersom jag räknar med att ni kanske lätt skulle tröttna, om jag visade alla 169 bilderna jag sparat, så ger jag er tills vidare endast ett porträtt av en dylik dopping. Att döma av den iver med vilken han speglar sig i vattnet skulle man kunna misstänka vissa narcissistiska drag. Och ja, ju rödare ögon desto vackrare, det tycker han säkert. (Spritmissbruk torde vara föga utbrett bland svarthalsade doppingar, varför rödögdhet i samband med bakfylla och dylikt lär vara ett okänt fenomen i doppingkretsar.)

Svarthalsad dopping

Liked this post? Follow this blog to get more.