Polskan är ett ovalt hjul

En god vän berättade för mig att Peter Carlsson (han med bandet Blå Grodorna) liknat den sugande polskerytmen vid hur ett ovalt hjul rullar, i ojämn fart pga formen. Och ju närmare Dalarna man kommer desto ovalare blir hjulet… Jag kom att tänka på introduktionsfilmen till tv-programmet Tekniskt Magasin på 1960-talet. Här är det visserligen storbandsjazz i bakgrunden, vilket stör polske-associationerna, men man kan ändå tydligt se hur de ovala kugghjulen till höger i bilden rör sig.

När man stampar takten till polskans tretakt tar man gärna avstamp på 3:an och markerar sedan 1:an starkt. 2:an markeras inte alls. Detta till skillnad från vals, där 1:an är starkast, 2:an och 3:an markeras ungefär lika.

Polskerytm kan översättas till text, ett versmått som klassiskt kallas för nystev. Jag ska ge några ljudande exempel med både musik och text, som visar varför det är så kongenialt att likna polskerytmen vid ett rullande ovalt hjul.

Musik: Polska
Musik: Vals
Text: Nystev/polskerytm, vals
Musik: Alagi Falou, skifte från fyrtakt till polsketakt

Liked this post? Follow this blog to get more.