Meningen med livet

Och när jag nu ändå är igång vill jag inte undanhålla er viktig ny information angående meningen med livet. Meningen med livet kan helt enkelt vara att binda flygsand.

Liked this post? Follow this blog to get more. 

2 reaktioner till “Meningen med livet”

  1. En mig en gång i tiden närstående människa menade att meningen med livet var att inte ställa till med jävelskap för andra. För att anknyta till både detta och ditt nästa blogginlägg. Kan inte säga att jag instämmer helt. Vissa bör man väl ställa till så mycket jävelskap man kan för. Men han med flygsanden kvalade väl gott in i kategorin att inte ställa till jävelskap.

  2. Mänsklig hygglighet var något Eyvind Johnson satte högt, näst intill högst av allt, om jag minns rätt. Och jag sätter Eyvind J högt, så jag tror det ligger en hel del i detta.

Kommentarer är stängda.