Hemvävd fotokonst?

Jag planerar att starta ännu ett Instagram-konto, nu ett med speciell tematisk inriktnin. Temat skall vara hashtag “Homemade_Photoart”, tänkte jag. Kontot är skapat och öppnat, men jag har inte publicerat några bilder där ännu. Frågan är vad som kan betecknas som hemvävd fotokonst, och inte? Ja ja, det ligger i betraktarens öga, säger ni. Gott så. Men det handlar också om skaparens syfte. Någon sorts skiljelinje går väl trots allt mellan å ena sidan bilder med huvudsakligen dokumentärt syfte: Så här ser det ut på det där stället. Jag har varit där och tagit den här bilden. Å andra sidan, om syftet framför allt är att på något sätt påverka betraktaren med bildens estetiska form – ja, då är det frågan om konst.

Jo jo, det låter sig förvisso sägas. Men det är lik förbannat inte lätt att dra gränsen mellan det ena och det andra. Två bilder får utgöra exempel:

Mitt hemvävda eventuella fossil (?). Presenterat på detta sätt: definitivt fotokonst., enligt min ringa mening.
Min hemvävda, bokstavliga sinnebild av hög svansföring. Men kanske även bildligt, metaforiskt tolkningsbart som “stolt hävdande av den egna integriteten”, eller liknande. Dessutom spektakulärt fotograferat. I så fall, eventuellt också konst?

Liked this post? Follow this blog to get more.