Förklara utan att försvara

Efter att ha fördömt Hamas terrorattack mot Israel 7 oktober tillade FN-chefen António Guterres: ”It did not happen in a vacuum.” Med detta ville han framhålla att ”The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation”, vilket kan förklara varför attacken ägde rum. Detta uttalande fick den israeliske FN-ambassadören att kräva Guterres avgång. Guterres hade försvarat attacken, inte bara förklarat den, menade israelerna.

Jag lyssnade härom natten på P1-podden Filosofiska rummet, där Guterres yttrande, samt reaktionerna på det, diskuterades. Man måste skilja på en (neutral) kausal orsaksförklaring å ena sidan, och en moralisk värdering å den andra, menade filosoferna. Att en dylik differentiering visar sig omöjlig i det ytterligt spända och hatfyllda läge som de inblandade parterna befinner sig i just nu, är förstås inte ägnat att förvåna.

Att båda sidor i denna konflikt begår krigsbrott på löpande band är alldeles uppenbart för en någorlunda neutral betraktare. Dessa krigsbrott kan förklaras, men aldrig försvaras. Orsakerna till brotten är inte svåra att identifiera, men det gör dem inte ett uns mer moraliskt försvarbara. António Guterres har också sagt det här:

“But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas. And those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people.”

Liked this post? Follow this blog to get more.