Det är sje-ljudets dag idag

Sje-ljudet är skönt! Men svåruttalat för utlänningar; finns i olika dialektala varianter dessutom. Och det är, inte minst, svårstavat. Sambandet fonem (minsta betydelseskiljande ljudenhet) och bokstav (skriftligt fonemtecken) är inte alltid lättgenomskådat i svenskan. Bland det absolut svåraste är att stava sje-ljudsfonemet. Det har ingen egen bokstav, men kan översättas till upp emot 65 bokstavskombinationer!

Liten dikt att läsas högt:

Huru skönt är icke sje-ljudet!

Ett skepp kommer lastat med sje
Med sydsvenskt ångloks-sj…
Med skitfint norrländskt skid-sje…
Med ännu finare fruntimmers-sje

Du är skönast när det skymmer…
Två själar i skön förening… visst, men varför bara själar?
Skön är förvisso själarnas pilgrimgång
Men skön är också krôppastôllarnas måltidssång!
(som när allas magar nynnar av mättnad…)

För att nu inte tala om skönheten i krôppatstôllarnas skötemöte…
Sju sjösjuka sjömäns sjuksköterskebehov – och omvänt
Sköterskornas sjömansbehov
Vid behov ordineras: en sjöman om dagen
i samband med måltid
eller vid sänggåendet

Skit för all del i å sköta dig själv
men sköt gärna skiten åt andra

Ack ja, alla sköna, skira, sköra människor –
som stjälper hela vår sköna jord
som skjuter det sjunkande
jordskeppet i sank
och sig själva i foten

Låt oss sjunga sköna skälvande sånger
om så ingen gitter svara
för alla oss skira, sköra
på mänskoskeppet Aniara…

Liked this post? Follow this blog to get more.