Ålderism!

Upptäckte just ett allvarligt fall av ålderism; skamlig ålderssegregering/-diskriminering m.a.o.! I den välkända, trallvänliga sommardängan I sommarens soliga dagar heter det i refrängen:

Du som är ung (min kurs.), kom med och sjung,
och sitt ej hemma slö och tung.

Varför får inte vi gamlingar vara med sjunga?! frågar jag mig. Ska man till och med indirekt uppfatta det som att vi sitter hemma slöa och tunga? Alltså likt de ungdomar som inte hörsammar kallelsen att delta i gångandet och sjungandet?

Jag blir så upprörd så jag nästan håller på att smälla av!!! Ständigt denna diskriminering av oss äldre som faktiskt byggde det här landet! Vi förtjänar bättre!

Liked this post? Follow this blog to get more.