dåmera numindre

nånting ohejdbart
som satts i rörelse
ingenting blev annorlunda
men allting var förändrat

så trodde jag en gång
sånt levde jag för
dåmera

numindre
mindre så
numera
mer för hand i
munstund

dåmera mera
för de stora djupen
numindre mera
för de små tingens
sinnessvingel
på de stora
djupens
yta

dåmera
numindre

Liked this post? Follow this blog to get more.