Antingen eller eller båda?

Med laddningsblixtrande
aningsintelligens
säger mig mitt joniserade jag:
BÅDA!
Jag föredrar båda
av två motsatser väljer jag båda
varken varken eller eller
utan båda
inte vare sig antingen eller eller
utan båda
varken någotdera eller ingetdera
utan bådadera
både både och och
både det ena
och det andra –
BÅDA!

Liked this post? Follow this blog to get more.