Walking the Toad

En gång skall stenen 
du krälar under
lyftas från dina skuldror
En gång skall molnet 
som regnar småspik på ditt huvud
försvinna
Och ljudet du hör
skall komma från alla tomma ihåliga år
som krossas mot marken där du går

Liked this post? Follow this blog to get more.