Verbal bildtolkning

Häromsistens (vilket härligt adverb!) var jag bio och såg : And the King Said: What a Fantastic Machine! Det var en dokumentär-film som handlade om bildens historia och bildens roll i vår värld, från första fotografiet 1828 fram till vår bildnedlusade samtid. Uppskattningsvis en biljon bilder tas varje dag med våra mobiltelefoner, vi översköljs av bilder på sociala medier. Vi manipuleras lätt av bilder. Filmens regissörer, Axel Danielsson och Maximilien Van Aertryck, vill bidra till ökad medvetenhet om bildens roll i våra liv. Vi måste bli bättre på att (kritiskt) tolka bilder, menar de.

Jag vill med detta inlägg dra mitt strå till detta angelägna projekts stack (alla projekt har ju en stack som man kan dra strån till; har ni tänkt på det?). Här får ni först 10 bilder att beglo och uppleva:

Sen får ni 10 verbala bildtolkningar som ploppade upp i min hjärna när jag studerade bilderna. Jag är nyfiken på om vi associerar på samma sätt, ni och jag (eller om jag verkligen är så egendomlig som jag stundom uppfattar mig / uppfattas som). Vilken bildtolkning tycker ni passar ihop med vilken bild? Skicka gärna in svaret som en kommentar. Jag ska publicera min ihopparningsrad så småningom. Observera att det inte är frågan om något rätt eller fel här. Subjektivitet råder – eller möjligen sannolik intersubjektivitet (alltså att vi ändå tenderar att uppfatta någorlunda lika som grupp).

1 Skidlös backhoppning
2 Tenderness
3 Where is Thelma?
4 Var stilla, var tyst och vänta, / Vänta på vilddjuret, vänta på varslet som kommer
5 Frozen dinosaur
6 Embryo
7 Arbeit macht nicht frei
8 Förundran
9 Sorrow and sadness
10 Final Relaxation

Liked this post? Follow this blog to get more.