Världens vänliga likgiltighet

Öppna dina sinnen
för världens
vänliga
likgiltighet

Något därutöver
kan du knappast
hoppas på

Något därutöver
kan du knappast
förvänta dig

Allt därutöver
är en ynnest

Liked this post? Follow this blog to get more.