Vad är energi?

Utifrån resonemang och funderingar kring fossila bränslen (se ny Debatt-sida) har jag kommit att fundera över vad energi egentligen är för något. En definition är att energi är ett mått på något som möjliggör rörelse; energi är lika med potentiell rörelse. Och rörelse, vet ni vad, är i grunden lika med liv; utan rörelse inget liv. En levande varelse är en organism som har förmågan att röra sig genom att omvandla energi; ett djur eller en växt som kan växa, förflytta sig osv.

Enligt termodynamikens första grundprincip kan energi varken skapas eller förstöras/förbrukas. Den kan bara omvandlas. Energin är (liksom allt annat) evig; den har alltid funnits och kommer alltid att finnas. 

Det finns olika sorters energi: mekanisk energi (lägesenergi, rörelseenergi), elektrisk energi, kärnenergi (kärnkraft), strålningsenergi, kemisk energi (livsmedel, bränslen) och termisk energi (värme). Det kan jag förstå, och jag kan hjälpligt förstå hur det går till att omvandla dessa olika energiformer och utvinna rörelse i processen. 

Men jag kan inte påstå att jag förstår vad energi egentligen är för  något…

Tillägg: Mental energi är möjlig rörelse på hjärnkontoret. Ännu mer energi (även kemisk sådan, t.ex. mat) krävs för att hjärnrörelserna skall omvandlas till tangentbordsknackprodukter, alltså texter, vilka sedan eventuellt (ytterligare energiinsats krävs) publiceras som blogginlägg i cyberrymden.

Tillägg 2: Jag frågar mig varför jag ständigt ska hålla på och försöka utreda saker och ting. Det är något sjukligt över det hela. Varför inte ludda till det och publicera obegripliga dikter i stället?

Tillägg 3: Vi pratar om att vi ska ersätta de fossila bränslena med ”förnyelsebar” energi, som solkraft, vindkraft, vattenkraft. Men all energi på jorden har väl, såvitt jag förstår, sitt ursprung i solens värmande strålar? Och solen kommer att slockna om X miljarder år. Alltså är strängt taget inte heller den energi vi kallar förnyelsebar förnyelsebar. Men det tycker jag vi tar och struntar i så länge… Det tar ju förhoppningsvis ett tag innan den slocknar – solen alltså.

Liked this post? Follow this blog to get more.