Tomtekrocketmästare!

Ers Undertecknad tillkämpade sig igår kväll förtjänstfullt den ärofulla titeln Tomtekrocketmästare. Han bemästrade bäst den trixiga hinderbanan nere i Biblioteksmuseets källarkorridorer. Tävlingen gick ut på att med hjälp av en krocketklubba så snabbt som möjligt förflytta ett krocketklot förbi ett antal hinder. Bankonstruktör var Bibliotekmuseichefen själv, Tommy Olsson. Min tid blev 1 minut, 8 sekunder (plus några tiondelar), och underträffade därmed med cirka 2 sekunder den näst bäste. Bäst när det gäller gäller!

Ett i sanning rekommendabelt sätt att kultivera fritiden!

Till tjusningen med den spännande tävlingen bidrog i avsevärd grad den småputtermysiga museimiljön:

Liked this post? Follow this blog to get more.