Tiden, ett nollsummespel

Tid existerar bara i vårt medvetande för att hålla ordning på rörelse. Två faktorer är nödvändiga för tids existens: 1) rörelse/förändring 2) mänskligt medvetande. Utan rörelse, om ingenting händer, så finns det ingen tid. Inte heller något liv, bara stillhet och död. Men eftersom både vi människor och en hel del annat lever, rör sig och förändras så har vi uppfunnit tidsbegreppet för att få lite ordning i kaos, lite kosmos i kaos, helt enkelt. Vi relaterar alla rörelser till klockvisarnas stadiga förflyttning på urtavlan.

Om ett par, tre timmar ska jag påbörja hemresan till Europa. Då kommer jag att få lämna tillbaka de sex timmar jag vann när jag reste västerut tidigare. Förutom det som fastslås ovan om tidens väsen och villkor, tenderar den att likna ett nollsummespel. Det som eventuellt “vinnes” kommer för eller senare att “förloras” och omvänt.

Well, something’s lost, but something’s gained, in living every day…

Liked this post? Follow this blog to get more.