Soggy Goes Studio

Låtar i paipelainen…? Jomenjavisst. Men många paiplainer är för tillfället upptagna en massa elektricitet som växelvis strömmar hit och dit (växelström). Så det kan ta sin tid. Möjligen förr, men troligare senare, kommer det nåt. Och då står glädjen högt i tak i Kapernaum (annat namn för Borran)!!!

Liked this post? Follow this blog to get more.