Skräddareporr!

De här bilden förbryllade mig:

Jag tänkte: Är det ingen skräddare eller? Den har ju åtta långa ben, inte fyra. Är det nån sorts spindel kanske? Men sen studerade jag bilden lite noggrannare, och insåg plötsligt: Nämen, det är ju två skräddare, inte en! Och de är säkerligen inbegripna i ett njutningsfullt (förhoppningsvis) skräddaresamlag! Varför skulle de annars sitta ovanpå varandra på detta viset? (Voffor gör di på detta viset?)

Första tanken, när jag insett vad det handlade om, var att censurera bilden i anständighetens namn. Men man torde dock också kunna uppfatta den som ren skräddarsexualupplysning, funderade jag. Och i så fall fyller den en informativ funktion och är inte skadligt upphetsande. Alltså: Håll till godo!

Liked this post? Follow this blog to get more.