Sanningen är…

Jo, det kan blott konstateras, att här sitter vi alla med våra tvättade halsar på de allerstädes närvarande pottkanterna, med skäggen (eller motsvarande) i brevlådorna dessutom. Det är den bistra sanningen. Men tänk ändå… Ibland drömmer man sig tillbaka till den underbara tid då en svängom var både möjlig och tänkbar, därest andan föll på…

Liked this post? Follow this blog to get more.