Quiz-facit

Jo, de tre sångarna på bilderna är inte helt lätta att identifiera. Sångerna är lättare (om man kan dem): 1) lövsångare (se dikt nedan) 2) grönsångare (som att snurra en [gammal] enkrona på ett bord) och 3) gransångare (zilp-zalp).

När man så vet att en av bilderna föreställer en gransångare, kan man identifiera den som bild A, med hjälp av dess mörka ben och mer gråbruna framtoning. Grönsångaren måste vara bild B, eftersom den är betydligt tydligare grön, med gulfärgad hals. Bild C torde så, enligt uteslutningsmetoden, föreställa en lövsångare.

Liten lövsångarsångsdikt:

Som att i fullständig avslappning
luta sig tillbaka
Lojt, lättjefullt
låta knäna falla isär
Tillitsfullt
överlämna hela sin kropp
åt sin älskades 
kyssar och smek –


Sådan är lövsångarens 
sommartövande sång
i lövsprickningen

P.S. Från och med nu har jag ställt in det så (tror jag), att kommentarer inte visas förrän jag har godkänt dem. Det är bra om man har ett quiz, för då kommer den som vill svara inte att störas eller få hjälp av hur föregående kommentator kommenterat. Sen godkänner jag alla kommentarerna/svaren på en gång, när tävlingen är över, varpå alla visas. Det gäller att vara noggrann när man sysslar med så pass viktiga ting som dessa… D.S.

Liked this post? Follow this blog to get more.