Översikt

Input
sinnesintryck; det vi ser, hör, känner, luktar, smakar
intryck via det verbala språket; det vi lyssnar till och det vi läser

Process (i hjärnan och övriga kroppen)
känslor
tankar
minnen

Output
(vardagligt) tal
kroppsrörelser
handlingar
konstnärliga uttryck: bildkonst, musik, skulptur, litteratur, etc.

Detta apropå att jag snubblade på anteckningar till ett Filosofiska rummet-program på SR: Finns jag?

Liked this post? Follow this blog to get more.