Oswaldo Guayasamín

En av de absolut största upplevelserna i Quito, Ecuadors huvudstad, var besöket på konstnärens Oswaldo Guayasamíns museum. Hans målningar gjorde ett outplånligt intryck på mig. Jag kan inte mycket om bildkonst, men har skaffat mig några få för mig betydelsefulla favoriter med åren. Den förste var nog Vincent van Gogh, expressionistisk bildstormare.

Färg och form betyder mycket för mig… Jag kan troligen inte måla (har aldrig prövat), men mitt fotograferande tillfredsställer i bästa fall något av samma behov, tror jag.

Guayasamín, 1919-1999, kan väl mäta sig med van G., enligt min mening.

Självporträtt
Blodstårar
Guayasamíns reaktion på Salvador Allendes, Victor Jaras och Pablo Nerudas död i samband med militärkuppen i Chile 1973
Kärlek

Liked this post? Follow this blog to get more.