Ommöblering

Jag har möblerat om lite i lägenheten. Kände att en förnyelse var av nöden.

Liked this post? Follow this blog to get more.