Ödesfrågorna – 1.000 dagar senare

21 december 2020 publicerade jag ett inlägg med rubriken Ödesfrågor. Nu, 1.000 dagar senare, kom jag av olika anledningar att fundera på hur det hade gått. Har det gått åt rätt håll, eller har det blivit ännu värre? Finns det anledning att vara optimistisk, eller är pessimismen kanske ännu mer välgrundad idag, jämfört med 2021? Vad tycker ni? Här kommer de 20 ödesfrågorna en gång till, plus lite korta kommentarer från min sida.

1 befolkningsökningen
2 pandemier
3 antibiotikaresistens
4 migration
5 konflikter och våld, krig
6 sociala klyftor och orättvisor; kriminalitet
7 det ekonomiska systemet; kortsiktig tillväxthyperkapitalism, återkommande finanskriser
8 sjätte massutrotningen av växter och djur på jorden
9 ökningen av jordens medeltemperatur
10 fler och våldsammare naturkatastrofer; orkaner, översvämningar, torka, skogsbränder…
11 vattenbrist
12 matbrist, mindre odlingsbar areal, bl.a. på grund av utarmning av den odlingsbara jorden
13 temperaturökningen och försurningen av haven
14 höjning av havsytan
15 skogsskövling
16 minskande eller upphörande havsströmmar
17 genmanipulationer, den biologiska revolutionen
18 artificiell intelligens, den fortgående digitala revolutionen, på gott och ont
19 politisk polarisering, pga internet bl.a., alternativa fakta, fake news
20 demokratins långsamma sönderfall

1) 1.000 dagar sen mitt förra inlägg. Det betyder att jordens befolkning ökat med ca 250 miljoner (1 milj per 4 dgr)
2) Pandemierna ligger och lurar, covid är inte riktigt över. Men inget akut just nu.
3) ”Allt fler bakterier har utvecklat resistens mot antibiotika, och läget blir hela tiden värre. Cirka 33 000 personer i Europa dör varje år i infektioner som inte längre kan botas med antibiotika.” (THL, statlig myndighet)
4) Döden på Medelhavet… Latinamerikaner som försöker komma in i USA.
5) Rysslands Ukraina-krig… behöver jag säga nåt mer?
6) Gängkriminaliteten i Sverige; mord och sprängningar
7) Inflation och räntehöjningar
8) Pågår ständigt.
9) Större kodioxidutsläpp än någonsin tidigare. De ska halveras till 2030 om vi ska ”nå 1,5- procentsmålet”. Borde formuleras: 1,5-procentsmålet är redan kört, eftersom vi inte kommer att halvera utsläppen fram till 2030
10) Torka, översvämningar, orkaner… Värmerekord i världen.
11) Vet inte så mycket om detta.
12) Ryssland som hindrar Ukraina att exportera vete. Världssvälten tilltar.
13)Vet inte mycket om detta.
14) Fortgår.
15) Fortgår. Lite bättre i Amazonas med Lula.
16) Vet ej. Talas om Golfströmmens avtagande pga isens avsmältning, mer sötvatten.
17) Vet ej.
18) Mycket mer aktuellt idag jämfört med för tre år sen.
19) Ska Trump komma tillbaka? Erdogan, Orban, Xi-Jinping, Putin…
20) Pågår.

Liked this post? Follow this blog to get more.