Nordiska väsen – Rödlistan

Utställningen Nordiska väsen – Rödlistan, som för närvarande visas på Rydals Museum, är en synnerligen njutbar upplevelse. Gillar den grundläggande tanken: Den skogsskövling som pågår i Sverige sen åtminstone ett femtiotal år, där all gammelskog, ja, all skog överhuvudtaget avverkas och ersätts med enorma kalhyggen, så småningom förvandlade till rakradiga, monokulturella granplanteringar, detta är möjligen bra för att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt – men en katastrof för alla andra värden. Detsamma gäller för det moderna storskaliga, monokulturaliserade jordbruket och den industrialiserade djurhållningen.

Hotade av allt detta är inte bara den faktiska biologiska mångfalden, utan också gamla nordiska sagoväsen som Näcken och lyktgubben, älvorna och vittrorna, tomtarna och trollen, m.fl. Utrotningshotade är skogar och marker som själslandskap, som källor för fantasi och mysterium.

Jag kommer att tänka på tanken om ”avförtrollningen av världen” (die Entzauberung der Welt), lanserad av sociologen Max Weber på sin tid (1864-1920). I vår moderniserade, byråkratiserade, sekulariserade del av värld strävar vetenskapen efter att ta reda på allt, avslöja alla mysterier. Denna tendens har inte avtagit sen Webers tid – på gott och ont. Institutionaliserad religion är livsfarlig, det visar historien med all önskvärd tydlighet, för att inte tala om spridningen av allehanda konspirationsteorier, falska nyheter och alternativa fakta. Men kampen mot dessa avarter får inte ske till priset av alla andliga behov som ingår i detta att vara människa.

För de fyndiga texterna om ”rödlistade väsen” på utställningen i Rydal svarar Linnéa Jägrud, för fantastiskt fint foto står Tore Hagman; här exemplifierat av vad vi får veta om älvorna:

Liked this post? Follow this blog to get more.