Naturlägesrapport

Som alla vet är ju läget i den sapiens-dominerade s.k. kulturen katastrofalt på många sätt. Vid en hälsoinventering i den lokala naturen nyligen framkom emellertid vissa positiva resultat.

Den rikliga tillgången på harsyra (lysergsyradietylamid av hartyp, s.k. har-acid/LSD) gav vid handen att hallucinogen-bruket bland jössarna glädjande nog åtminstone inte ökat:

Den i den sapiens-vinklade pressen så grymt förtalade “invasiva” lupinen (finns ens någon art som i invasivitet kan mäta sig med de upprättgående tvåbeningarna!?) befanns vara mycket vacker, och därtill hem och tillhåll för några av dessa våra allra minsta:

Blåbärsriset syntes bära bäranlag i riklig mängd:

Och strutbräkenarna gonade sig i det ljuva motljuset:

Med denna lägesrapport vill inte hälsovårdsverkets naturavdelning på något sätt hävda att allt är gott och väl i vår natur, långt därifrån. Men i den mån några enstaka positiviteter ändå noteras, så är de värda att lyftas fram (så vi inte alla bryter ihop i total detgåråthelvetedepression…).

Liked this post? Follow this blog to get more.