Män är olikare varandra än kvinnor…

Det trodde ni inte va? Jag trodde det inte heller, för en stund sen. Men efter att ha läst artikeln Inte alla män… av Henrik Höjer, vetenskapsredaktör vid nättidskriften Kvartal, så har jag lärt mig, att inom gruppen män är olikheterna större än inom gruppen kvinnor (säger naturligtvis ingenting om den enskilde individen).

Män är överrepresenterade bland genierna liksom bland idioterna. Fler män än kvinnor är miljardärer, lika väl som utslagna, utfattiga uteliggare. Män är både vinnare och förlorare, med andra ord.

Om man nu nödvändigtvis vill generalisera kring de båda könen, konkluderar Höjer, vore det således mer relevant göra så om kvinnor än om de diversifierade männen…

Orsaken till olikheterna är i grunden genetiskt biologisk, men miljömässiga omständigheter spelar säkert också en roll.

Ni tror mig inte? Ni tror Höjer har druckit ur nattpottan? Läs då den ganska korta artikeln, råder jag, och se om ni finner den trovärdig eller inte. Behåller ni er gamla, säkert fördomsfulla och felaktiga (liksom min) generaliserande åsikt om de bägge könen, eller påverkas ni (som jag) av de fakta som presenteras i texten?

Liked this post? Follow this blog to get more. 

2 reaktioner till “Män är olikare varandra än kvinnor…”

  1. Är det nånting det har generaliserats om i årtionden, århundraden, så är det väl kvinnor. Och så ännu en känslig man som inte vill vara i grupp utan bara en INDIVID. Som kvinnor så sällan får vara, men det ser han inte ens. Han är sen med sina invändningar dessutom. Så tröttande.

  2. Som jag förstår Höjers artikel är det överhuvudtaget inte tal om individer eller individualisering. Det talas hela tiden om kvinnor eller män som grupp; om skillnaderna inom respektive grupp. Det handlar om generaliseringar med andra ord. Höjer verkar kritisk till den vanliga formen av generalisering, då man säger att män är si och kvinnor är så. Han säger i stället, att forskningen visar att män är ANTINGEN si eller så; antingen vinnare eller förlorare. Mer extremer alltså än kvinnor. Men detta, påpekar han också, säger naturligtvis ingenting om vare sig den kvinnliga eller manliga individen.

Kommentarer är stängda.