Limerick

Detta är min allrasom egendomligaste limerick. Den är så knepig så den nästan blir bra:

En gay gammal lapp från Abísko
han sålde sin dagsfångst av fisk, å
sin kåta (,) fru, sina renar.
Tog pengarna, kort tid senar-
-e, börja´ nytt liv i San Frisko.

Liked this post? Follow this blog to get more.