Kniptångsmanöver

Genom en genial kniptångsmanöver, initierad av vår tillfälligt tillförordnade reseledare Diana (se bild nedan) lyckades vi omintetgöra den gigantiska förseningen på Öresundståget, som hotade kullkasta våra resplaner fullständigt. Hon ledde oss i en rusning mot färjan Helsingborg – Helsingör, och därefter till ett lokaltåg Helsingör – Köpenhamn. Med 1 minuts marginal (!) hann vi med rätt tåg på Köpenhamns Hovedbanegård mot Hamburg!!!

Tyvärr var sen tåget vidare mot Nürnberg också försenat (och tycks bli alltmer försenat faktiskt ju längre vi åker med det). Vi har telefonerat till Hausmeistern på vårt Airbnb-boende, och hoppas komma in, trots att vi inte lär anlända förrän efter klockan 23. Just nu är vi rejält mosiga och trötta. Tacka vet jag flyget!

Vår geniala tillfälliga tillförordnade extra reseledare, som pluggar för ett EU-möte i Strasbourg.

Liked this post? Follow this blog to get more.