Jagvetinte…

Plötsligt är jag pessimistisk om allting (brukar ju tänka att ja ja, ja allting ordnar sig ju, såvida allting oordnat sig)…

Kanske ordnar det sig åtminstone för resten av den “levande världen” (vad nu det är för nåt…)…

Liked this post? Follow this blog to get more.