Ingen ek och ingen orre…

…men lik förbannat en ekorre:

P.S. Ekorren här är även den – liksom odjuret två inlägg tidigare – fångad på bild i Ullahau (området vars flygsand Marcus Larsson räddade från eroderande vindar; se tid. inlägg “Meningen med livet”, 7 juli 2021). Orren (ek-) representerar, om man så vill, motsatsen till det hiskeliga odjuret, dvs. det godgulliga. (Därmed inte sagt att inte odjuret också må få leva. Ävenså är det synd om odjuret, likaväl som om ekorren; det är synd om oss alla, inte bara om människorna.)

Liked this post? Follow this blog to get more.