Hakutstickning

Ett stålblankt citat, från okänd källa:

Den som tror att evig materiell tillväxt är förenligt med en jord med ändliga resurser är antingen idiot eller en ekonom.

Om man tillmäter denna sentens sanningsstatus gäller följande:

Jag kan inte minnas när jag senast hörde någon svensk politiker ifrågasätta dogmen om den nödvändiga och välsignelsebringande ekonomiska tillväxten i samhället. Det betyder att samtliga politiker från samtliga partier (numera även Miljöpartiet vad det verkar) per definition måste klassas som idioter. Om de inte klarar sig genom att de råkar vara ekonomer då förstås…

Är vi alla överens om detta, eller finns några invändningar mot detta resonemang?

Biologisk tillväxt

Liked this post? Follow this blog to get more.