Gråtomten

Gråtomten vakar i svartaste natten
Funderar på ditten, grunnar på datten
Grubblar fast säkert det föga lär båta
På livsens outgrundliga gåta:
Hvadan och hvarthän? Nej, han löser ej detta
Om blott någon visste och ville berätta…
Nej, nog av elände, han muttrar bak luvan
Trasslandet lasset stjälper likt tuvan
Bäst att man somt varken hör eller ser
Stryker sitt skägg, grubblar ej mer

Liked this post? Follow this blog to get more.