From All of Me to All of You!

Först ytterligare ett belägg (se föregående inlägg):

Min dotter hade teorin att den här trenden kunde bero på att det är så svårt att avbilda ögon på ett fint sätt. Någon tyckte kanske att det var praktiskt att slippa detta, genom att helt enkelt dra ner luvan framför ögonen. Inte otroligt…

Men först som sist, och allt däremellan:

En God Jul önskar jag Eder!

Gäller alla trogna (och otrogna) bloggläsare, och många därtill – men inte Puuutin och hans anhang…

Liked this post? Follow this blog to get more.