Knoppfacitförsök

Nej, jag är faktiskt inte helt säker på vilka knoppar som ingick i knopptävlingen. Detta är ju synnerligen bedrövligt, från min sida. Gick alltså min vanliga runda häromsistens och fotade glatt alla optimistiska knoppar jag fick syn på. Först i efterhand kom jag på detta med att utlysa en tävling…

Nåväl, 4/6 är klara, det är egentligen bara knopparna 1 och 3 som är problematiska. Trodde själv, liksom många av de 1.000 först kontrollerade svarande, att åtminstone en av dessa två spetsiga långknoppar var bok, men så var det inte. Bokknopparna är inte gröna än, har det visat sig vid efterkontroll, och de har också ett annat växtsätt.

Kolla den här länken. Där visas alltså ett utdrag ur Den stora knoppboken, av Claes Lööw. (Den boken skulle jag väldigt gärna äga ett exemplar av. Den finns inte på biblioteket. Kostar tyvärr för många inflationerade kronor för en fattig (hm…) pensionär, tänker jag i nuläget. Kan bli att jag ändrar mig…)

Eventuellt visar både knopp 1 och 3 bilder på hägg… Vad tror ni?

För övrigt lyder de rätta svaren så här: knopp 2 ask, knopp 4 sälg, knopp 5 rönn och knopp 6 falsk fläder.

Liked this post? Follow this blog to get more.