En nymf i det gröna…

Här har vi, som alla ser, en nymf av grön bärfis, en palomena prasina. Jag associerar omedelbart till Carl Michael Bellmans Fredmans Epistel No 2: Till Fader Berg rörande fiolen. Texten lyder så här; notera särskilt rad 6 (och 7) i 3:e strofen:

Nå skrufva Fiolen,
Hej! Spelman skynda dej.
Kära Syster, hej!
Svara inte nej,
Svara Ja så bli Vi glada.
Sätt dej du på stolen,
Och stryk din Silfversträng;
Röda stråken släng,
Och med armen sväng;
Gör ej fiolen skada.
Du svettas, stor sak,
I Bränvin skall du bada;
Ty under detta Tak
Är Bacchi Lada.
-  -  Ganska rigtigt,
Ditt kall är vigtigt
Båd för Öra, Syn och Smak.

Bland Nymphernas skara
Är du omistlig man;
Du båd vill och kan
Mer än någon ann
De unga hjertan binda,
Och kärlekens snara
På dina strängar står;
Hvarje Ton du slår,
Du et hjerta får,
At konstigt sammanlinda.
Just på en minut,
Små ögon blifva blinda,
Och flickorna til slut
De bli så trinda.
-  -  Hur du bullrar!
Men Nymphen kullrar,
Och du skrattar med din trut.

Jag älskar de sköna,
Men Vinet ändå mer;
Jag på båda ser,
Och åt båda ler
Men skiljer ändå båda.
En Nymph i det gröna,
Och Vin i gröna glas:
Lika godt Calas,
Båda om mig dras.
Ge stråken mera kåda;
Confonium tag där
Uti min gröna Låda;
Och Vinet står ju här.
Jag är i våda.
-  -  Supa, dricka,
Och ha sin flicka,
Är hvad Sancte Fredman lär.

Den skarpsynte noterar naturligtvis att något vin i gröna glas inte syns till i bilden ovan. Men nymfen är ändock tillstädes!

Lyssna med behag till Fred Åkerström med Trio CMB i ett skönt framförande av episteln i fråga:

Liked this post? Follow this blog to get more.