En lovsång till konjunktiven – om någon sådan funnes

Finge jag, ginge jag – ginge? Nej, sprunge!
Som bure mig vingar flöge jag hän
till regnbågens fäste
och funne jag där vad jag hoppas finna,
då vunne jag allt som jag någonsin sökt!

Göran Malmqvist (1924-2019), sinolog, akademiledamot, författare, m.m.

Liked this post? Follow this blog to get more.