Die deutsche Reise – Fazit 1

Utmattad (försenade tåg, dålig nattsömn, intensivt om öl-lärande) hemma igen efter härlig studieresa till Forchheim och Bamberg i norra Sydtyskland; i regionen Franken, nordlig del av Bayern. Oberfranken är världens bryggeri-tätaste region, med cirka 200 bryggerier på 1 miljon invånare. Bara i staden Bamberg, med 78.000 invånare, finns 9 bryggerier.

Mitt ressällskap bestod av 6 personer, varav 1 professionell bryggare (Härjebrygg i Tännäs) och 3 privatbryggare, så öl- intresset var stort; vi besökte inte alla bryggerierna, men bra många. Själv deltog jag på resan som legitimerad provsmakare; en såväl av mig som av mina bryggarevänner mycket uppskattad arbetsinsats (om jag får säga det själv). Efter hemkomsten har jag dock funnit det tillrådligt att minska öl-doseringen från 1 öl i timmen till 1 öl om dagen.

Mången nyttig öl-relaterad lärdom har jag dragit, exempelvis hur man fastställer en given ölsorts hinkabilitet, dvs. dess bälgaisigpotential, mätt i volym per tidsenhet. En detaljerad beskrivning av hur denna beräkning går till är inte möjlig i dessa spalter, av utrymmesskäl. Dock kan jag försäkra, att vetenskaplig noggrannhet, parad med konsumtionsinriktad ihärdighet, är nödvändiga inslag för att försäkra sig om ett tillförlitligt resultat härvidlag.

Liked this post? Follow this blog to get more.