Den unge och havet

Vad känner han inför havet, den unge? Vad tänker han?

Liked this post? Follow this blog to get more.