Den rätta quizraden

Genom att para ihop fågelbilderna med fågelsången uppnås två syften: 1) De som gjort quizet får den rätta raden (2 svar var helt korrekta f.ö., ett hade 5 av 8 rätt). 2) Ni som inte gjort quizet får chansen att lära er åtta fågelläten.

Gröngöling
Björktrast
Koltrast
Rödvingetrast
Gransångare
Bofink

Liked this post? Follow this blog to get more.