Den räliga grodan?

Nä, den är inte alls rälig (Gösta Ekman och Hasse Alfredson i klassisk sketch) den är faktiskt ätlig. Den art jag tänker på heter i alla fall ätlig groda. Den äts också på vissa håll i Europa, har jag googlat mig fram till. Dock inte i Sverige, inte ens i Skåne, som är det enda stället den finns på i Sverige.

Men den är grön och skön, den ätliga grodan. Den får representera min nya inriktning i livet. Jag är numera inte bara fågelskådare, utan också grod- och paddskådare. 12 av Sveriges grod- och paddarter finns i Skåne, ett flertal av dem endast där. Jag planerar redan att återvända dit till våren, för att exempelvis lyssna på den gröna lövgrodan. Den är bara 5 cm stor, men hörs vid gynnsam väderlek i flera kilometer när den spelar, sägs det.

Liked this post? Follow this blog to get more.