Dagens bilder 9

Från en liten rundvandring i tjeckiska staden Decin hämtar vi nedanstående pikturer.

1) Två intressanta butiker:

2) Skyltfönstret nedan tillhör en bar, inte en zoo-butik. Och observera: Hunden är levande! Den ligger ofta i skyltfönstret (i reklamsyfte, får man förmoda), men kan när som helst resa sig och gå in i baren för att få sig en pint (vatten alltså).

P.S. En stor stark i baren kostade cirkus 20 svenska riksdaler, om jag minns rätt. Hög livskvalitet, m.a.o. D.S.

3) Den välbeställde turisten möter den fattige lokalinvånaren:

Liked this post? Follow this blog to get more.